راهنمای نویسندگان

به نام خدا

راهنمای نویسندگان

مجله فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت

1-   حوزه محتوایی

مجله فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت از مقالاتی که در حوزه های زیر نگارش یافته اند، استقبال می کند:

 

 • · مکتب ها و رویکردها در تعلیم و تربیت معاصر
 • · مکتب ها و رویکردها در تعلیم و تربیت اسلامی
 • · تاریخ تعلیم و تربیت تحلیلی
 • · مطالعات تطبیقی و نقد مکتب ها و رویکردها ی اسلام و غرب
 • · نقد و بررسی حوزه های مختلف آموزش و پرورش رسمی با رویکرد فلسفی
 • · تبیین دیدگاهها و اندیشه های تربیتی متفکران مسلمان
 • · نقد و بررسی آثار و ادبیات در حیطه تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
 • · سیاست پژوهی تربیتی
 • · روش شناسی پژوهش تربیتی
 • · بازشناسی مفاهیم محوری در تعلیم و تربیت
 • · مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی
 • · مطالعات اجتماعی تعلیم و تربیت
 • · مطالعات کودکی و آموزش فلسفه

 

 2-  ساختار مقالات

مقاله در مجموع و با احتساب چکیده فارسی و انگلیسی و منابع و پانویس ها، باید حدود 7000 کلمه باشد.

صفحه ابتدایی شامل نام و نام خانوادگی، وابستگی شغلی، پست الکترونیکی (ایمیل)، تلفن و نشانی پستی(به انگلیسی و فارسی).

عنوان

چکیده فارسی

در حدود 200 کلمه بوده و شامل ضرورت، هدف، روش و یافته های پژوهش است؛

ضروری است به نحوی تنظیم شود که بیانگر سهم نویسندگان در پاسخ به مساله مورد نظر باشد.

ضروری است میان چکیده و بدنه اصلی مقاله هماهنگی وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی

سه الی چهار کلمه و به ترتیب حروف الفبای فارسی تدوین شوند.

به نحوی انتخاب شوند که جستجو و دست‌یابی به مقاله را در پایگاه های نمایه کننده، آسان سازند.

متن اصلی

مقدمه: در نگارش مقدمه، نویسندگان باید فراتر از بیان سیر نظرات دیگران در حوزه مساله مورد نظر، به نوآوری و وجه تمایز مقاله نیز اشاره ای داشته باشند. همچنین مقدمه در مقام نقشه راه برای خواننده، باید منطق پیشبرد مقاله را روشن سازد. 

مرور ادبیات پژوهش: هدف از نگارش این بخش، نشان دادن آشنایی نویسندگان با حوزه پژوهشی و روشن تر ساختن نوآوری آنها است. بنابراین باید تلاش شود تا مراجع ذکر شده در این قسمت دارای پیوندی منطقی بوده و با بحث اصلی مقاله کاملا مرتبط باشند. همچنین می توان به جهت رعایت ایجاز در نوشتار، منابعی که ارتباط کمتری با بحث را دارند، به صورت پانویس در ادامه بحث ذکر کرد.

روش پژوهش: این قسمت از نوشتار، بیانگر منطق انتخاب روشی از سوی پژوهشگران بوده و ضروری است تا توضیحی اجمالی درباره آن داده شود.  همچنین نویسندگان در ادامه مقاله، باید به اقتضائات روش منتخب نیز پایبند باشند.

بحث اصلی: در این قسمت باید ایده ی اصلی مقاله به نحوی روشن مورد بحث قرار گرفته و موضع آن در برابر آرای موافق و مخالف نیز تبیین گردد. جهت توضیح بیشتر  می توان به مخالفت هایی که بالقوه می توان با ایده ی اصلی مطرح کرد، پرداخت و به آنها پاسخ داد. همچنین باید میان این قسمت و مقدمه ی پژوهش، پیوندی منطقی برقرار باشد.

نتیجه گیری: در هنگام نتیجه گیری، باید از تکرار صرف آنچه که پیشتر در مقاله ذکر شده است پرهیز کرد. همچنین بهتر است در این قسمت خواننده را با راه هایی نوین برای پژوهش که از نوشتار حاضر حاصل شده اند، آشنا کرد. همچنین اگر قرار است که نتیجه گیری قسمتی از بحث اصلی مقاله باشد، بهتر است با ذکر عباراتی کوتاه مانند باهم‌نگری، بحث پایانی و ... خواننده را از این امر مطلع ساخت.

 منابع

ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی و هر کدام به ترتیب حروف الفبا ذکر شوند.

چکیده انگلیسی

نکات گفته شده در مورد چکیده فارسی در اینجا نیز باید رعایت شوند.

الزامی به تطابق کلمه به کلمه میان چکیده فارسی و انگلیسی وجود ندارد و نویسندگان می توانند بنا بر رعایت اقتضائات هر زبان به هنگام ترجمه، ساختارهای زبانی دیگری را جهت رساتر شدن ترجمه به کار گیرند. اما ضروری است تا پیوند منطقی جملات در هر دو زبان تطابق داشته باشند.

3- شیوه ارجاع

شیوه ارجاع دهی مقالات، باید بر اساس الگوی APA تنظیم گردد.

ارجاع درون متنی

منابع لاتین به انگلیسی و به همراه سال میلادی داخل پرانتز نوشته می شوند. مانند (Piaget, 1965).

منابع فارسی به انگلیسی نوشته شده و سال انتشار شمسی باید به میلادی تبدیل شود. مانند (Kardan, 2014).

اگر ارجاعات، به صورت نقل قول مستقیم باشد باید به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، حرف ص. شماره صفحه) باشد و در صورتی که از چند صفحه پیاپی استفاده شده باشد به عنوان نمونه صورت صص. ۲۳-۲۵ نوشته خواهند شد. (اعداد برای منابع فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی از چپ به راست نوشته شود) .

در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر چاپ شده باشد و در متن مورد استناد قرارگرفته باشد پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) یا (a,b) از هم متمایز گردند.

اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول( ؛) از هم جدا می شوند.

اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانوشت ذکر شود.( حرف اول افراد بزرگ و حرف اول اصطلاحات با حرف کوچک نوشته شود).

ارجاع پایان متنی

در پایان مقاله، منابع فارسی و لاتین هر دو باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. در پایان منابع فارسی باید عبارت In Persian در پرانتز ذکر شود. مانند:

Kenny, A. (2013). Wittgenstein, (M. R. Asmakhani, Trans), Tehran: Ghoghnos. (In Persian)

مقاله :  نام خانوادگی ، نام (نقطه). (سال انتشار داخل پرانتز)(نقطه). عنوان مقاله (نقطه). عنوان مجله ( به صورت ایتالیک) (ویرگول)، دوره (شماره) (ویرگول)، شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله (بدون ذکر حرف ص. یا p.)

کتاب: نام خانوادگی ، نام (نقطه). (سال انتشار داخل پرانتز) (نقطه).  عنوان کتاب ( به صورت ایتالیک) (نقطه). مترجم/ ویراستار/ گردآورنده (نقطه). محل نشر: ناشر.

کتاب با ویراستار، بدون نویسنده: نام خانوادگی، نام(نقطه).  (ویراستار)(نقطه). (سال انتشار)(نقطه). عنوان کتاب ( به صورت ایتالیک)(نقطه).  محل انتشار: ناشر.

 کتاب ترجمه یا تصحیح شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(نقطه) (سال انتشار)(نقطه). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)(نقطه). (نام و نام خانوادگی، مترجم/مصحح)(نقطه). محل انتشار: ناشر. ( در صورت ترجمه: سال انتشار کتاب به زبان اصلی).

کتاب چند جلدی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (نقطه). (سال انتشار)(نقطه).  عنوان کتاب (شماره جلد)(نقطه). محل انتشار: ناشر.

 چاپ‌های بعدی کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (نقطه). (سال انتشار) (نقطه). عنوان کتاب (چاپ ...ام)(نقطه). محل انتشار: ناشر.

مقاله در مجموعه مقالات یا فصلی از یک کتاب دارای ویراستار یا گردآورنده: نام خانوادگی ، نام (نقطه). (سال انتشار)(نقطه). عنوان مقاله/ فصل(نقطه). در نام گردآورنده یا ویراستار(نقطه).  عنوان مجموعه مقالات ( به صورت ایتالیک)(ویرگول)،( شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله/ فصل کتاب). محل نشر: ناشر.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام(نقطه). عنوان مقاله(نقطه).آدرس سایت ( به صورت ایتالیک)(نقطه). تاریخ دریافت مقاله.

برای آشنایی بیشتر با شیوه ارجاع دهی APA به  آدرس های زیر مراجعه کنید:

APA

APA

4-  شیوه نگارش

نوع قلم فارسی B Mitra  اندازه 11 و نوع قلم انگلیسی Times New Roman؛

کشیدگی: Expaned: 0.3؛

فاصله خطوط: ؛Exactly= 0.8؛

فاصله‌ها از بالا 4، پایین 7/6، چپ 4 و راست 4، در یک ستون.